Sammonkodin Säätiö sr

Asumista ikääntyvien ehdoilla

Sammonkodin Säätiö sr

Sammonkodin Säätiön tarkoitus ja toiminta:

Säätiö toimii Keski-Suomen maakunnassa ja sen tarkoituksena on edistää ikääntyvien ihmisten edellytyksiä monipuoliseen ja virikkeelliseen elämään ja asumiseen joko omassa - tai palvelukodissa.

Säätiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon.

Tarkoitustaan varten säätiö voi rakennuttaa voittoa tuottamatta yhteiskunnan tukemia palvelutaloja sekä toteuttaa muita ikääntyvien ihmisten asumista tukevia toimenpiteitä. Palvelutaloissa otetaan suunnittelu- ja rakannusvaiheessa huomioon asukkaiden mahdollisuudet yhteisölliseen toimintaan. 

Säätiö noudattaa valtion tukemien palvelutalojen rakentamista koskevia käyttö- ja luovutusrajoituksia ja muita mahdollisia lakeja sekä alemman asteisia säädöksiä ja ohjeita.

Säätiö myöntää toiminta-avustuksia yhdistyksille, jotka toimivat vanhusväestön virikkeellisyyden hyväksi. Apurahojen hausta ja aikataulusta ilmoitetaan erikseen lehdessä.

Apurahoja ei myönnetä vuoden 2022 aikana. 

 

 

35130

 

 

 

Posti
Puhelu