Sammonkodin Säätiö sr

Asumista ikääntyvien ehdoilla

Sammonkodin Säätiö sr

Sammonkodin Säätiön tarkoitus ja toiminta:

Säätiö toimii Keski-Suomen maakunnassa ja sen tarkoituksena on edistää ikääntyvien ihmisten edellytyksiä monipuoliseen ja virikkeelliseen elämään ja asumiseen joko omassa, vuokra tai palvelukodissa.

Säätiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon.

Tarkoitustaan varten säätiö voi rakennuttaa voittoa tuottamatta yhteiskunnan tukemia palvelutaloja sekä toteuttaa muita ikääntyvien ihmisten asumista tukevia toimenpiteitä. Palvelutaloissa otetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa huomioon asukkaiden mahdollisuudet yhteisölliseen toimintaan. 

Säätiö noudattaa valtion tukemien palvelutalojen rakentamista koskevia käyttö- ja luovutusrajoituksia ja muita mahdollisia lakeja sekä alemman asteisia säädöksiä ja ohjeita.

Säätiö myöntää toiminta-avustuksia yhdistyksille, jotka toimivat vanhusväestön virikkeellisyyden hyväksi. Apurahojen hausta ja aikataulusta ilmoitetaan erikseen lehdessä ja www-sivuilla.
 

 

 

 

 

 

 

Posti
Puhelu